Företag som säljer komplexa tjänster

Alla företag har inte fördelen att sälja distinkta produkter till fasta priser som kan beställas online. I synnerhet för tjänsteföretag ser både det som säljs och processen helt annorlunda ut, och ju komplexare och högre pris tjänsten betingar desto svårare är det att veta vilka sökfrågor som uttrycker potentiella köpares intention och intresse, att välja sökord som kan trigga annonser vid dessa sökfrågor och att utforma en annons som beskriver tjänsten.

Låt mig använda en affärsjurist som exempel, vars tjänster består i att hjälpa kunder att skriva avtal, förhandla, ansöka om patent och driva rättsprocesser. Förvisso söks det i någon mån med ord och fraser som direkt uttrycker att man behöver hjälp med sådant – sökfrågor som:
Affärsjurist
hjälp att skriva avtal
advokat ansöka om patent

Men man går miste om en stor potential om man inte också ser till att visa annonser vid sökningar som snarare uttrycker ett behov, ett problem och en önskan om att hitta en lösning, såsom:
kundavtal
juridisk tvist med leverantör
hur ansöker man om patent.

Sådana här konton brukar inte vara särskilt stora och komplexa, utmaningen ligger snarare i att hitta relevanta sökfrågor och få användare att klicka på annonsen, än att sätta exakt rätt bud per sökord och administrera tusentals sökord och hundratals annonstillägg på olika nivåer.

Har man kontor på flera orter kan man gärna splitta kampanjer utifrån geografi, både för att kunna skräddarsy annonser och fördela budget. Sökfrågorna brukar kunna delas i två typer: ‘söker efter en tjänst’ och ‘söker efter en lösning/information’ och det kan finnas en poäng i att lägga dem i separata kampanjer, framförallt för att gör kontot tydligare för andra inom företaget. Annonsgrupperna bör ha få och snäva sökord för maximal möjlighet att skräddarsy annonser, ofta endast 2-3 sökord i varje, och vara namngivna baserade på sökordet förstås. Exempelvis:

Annonsgrupp Sökord Negativa sökord
Affärsjurist [affärsjurist]
+affärsjurist
sundsvall
Affärsjurist Sundsvall +affärsjurist +sundsvall
Affärsavtal +hjälp +affärsavtal

+skriva +affärsavtal