1.e Mätbarhet

Träffsäkerheten är ett starkt skäl till att många företag väljer att investera i digital marknadsföring i allmänhet och i AdWords i synnerhet. Men frågan är om inte temat för det här kapitlet – mätbarheten – är ett ännu starkare skäl. Jag har iallafall hört åtskilliga VD:ar, marknadschefer och egna företagare anföra mätbarhet som anledningen både till att de vill börja satsa på  digitala kanaler och till att de vill öka sina investeringar där.
Faktum är att det kan vara svårt att få dem att testa denna nya form av marknadsföring, men när de väl ser hur transparent och mätbar den är så dröjer det inte länge innan de undrar hur mycket det kan skalas upp och lägger fram planer på att flytta annonspengar från print, TV och radio till Internet.
Och visst kan man förstå att valet blir ganska lätt mellan å ena sidan kanaler som man inte vet hur mycket de ger i avkastning, som inte kan brytas ner i detaljer och därmed optimeras på bredden och längden, och å andra sidan kanaler där du kan justera, anpassa och optimera utifrån en mänd dimensioner och ner på detaljnivå.

Även om digital marknadsföring också, som vi skall se, har sina gränser för vad som kan mätas och vetas så är det faktiskt ofta en större utmaning att välja vad man skall spåra, mäta och använda som KPI och riktvärden för marknadsföringen, än att få in relevant data överhuvud. Endast i extrema fall, med långa köpprocesser där såväl efterforskningar från köparen som prospektering, leadsgenerering och köp huvudsakligen sker offline, är Internetbaserade mätverktyg till ingen eller liten nytta.

För de allra flesta företag blir tvärtom sådana verktyg allt viktigare, vilket går hand i hand med att folk spenderar mer tid med att hitta information online, förlitar sig mer på vad de läser där, oftare kommunicerar och genomför transaktioner via digitala plattformar. Dessutom blir verktygen för att samla in och analysera data hela tiden mer avancerade och kan leverera både mer detaljerad och meningsfullare data.

Google var tidigt förstås ute med att ge AdWords-användare sådana verktyg, först med en så kallad konverteringspixel och därefter (2005) med lanseringen av Google Analytics, ett kostnadsfritt och mycket kraftfullt verktyg för webbanalys som idag används av ca 30 miljoner webbplatser och appar.

Och utvecklingen har på intet vis stannat av, utan Google lanserar varje år nya funktioner och verktyg som möjliggör mer avancerad spårning och därmed mer mätbar marknadsföring. Nedan ges en överblick av dem som finns tillgängliga sommaren 2016, men först några ord om det viktiga ordet ‘konvertering’.