2.b Sök

För att annonsera på Google behöver du skapa någon av av följande kampanjtyper:
– Sökkampanj

– Sökkampanj med display tillval

– Shoppingkampanj

– Dynamisk sökkampanj (DSA)
Alla dessa kampanjtyper kan visa annonser på Google som triggas av att någon gör en sökning.

Urmodern för all sökannonsering (eller Google-annonsering som det kallas i folkmun) är den vanliga sökkampanjen, i vilken man har sökord som kan trigga textannonser vid sökningar på Google, endast betalar när någon klickar på annonsen och aldrig mer än sitt maxbud. Och det är förmodligen fortfarande så som den största delen av all sökannonsering, och annonserng med AdWords överhuvud, sker. Men förutom att det finns ett antal andra kampanjtyper och underkampanjtyper att välja mellan när man skall annonsera på Google, så har den klassiska sökkampanjen utvecklats med åren.

Till exempel behöver du inte välja manuell budgivning utan har också möjligheten att använda någon av de automatiserade budgivninsstrategierna, du betalar emellertid fortfarande bara när någon klickar på din annons.

Annonsformatet har inte heller förändrats mycket, även om lanseringen av ‘utökade textannonser’ sommaren 2016 innebar att de kan ha mer text och två rubriker istället för en. Men du har ett flertal annonstillägg att välja mellan om du vill tillfoga din annons mer information. Det går också att använda sig av vissa dynamiska funktioner för textannonser med vilka delar av texten kan infogas automatiskt (så kallad dynamisk infogning av sökord samt annonsanpassare).

kop

(Bild: annons med 5 slags tillägg: beskrivningstillägg, webbplatsinformation, platslänkar, adresstillägg, samtalstillägg)

En ‘Sökkampanj med display tillval’ kan förutom på Google och hos sökpartner visa annonser på Googles displaynätverk, och inte bara text- utan även app- och bildannonser (de senare visas dock inte på Google). Annonserna kan visas om Google kan matcha de sökord du lagt i en annonsgrupp i kampanjen med en sida på Internet (du kan endast använda samma sökord som du använder för att trigga annonser vid sökningar på Google) och du kan göra vissa begränsningar gällande på vilka sidor annonserna skall kunna visas. Tillgängliga budgivningssrategier är desamma som i vanliga sök-kampanjer, förutom vid displayannonseringen då budgivingen är helt automatisk. Du betalar per klick.

En shoppingkampanj behövs om du vill visa produktannonser på Google, och det är även den enda typ av annonser den kampanjtypen kan visa. Annonserna triggas av sökningar, men inte via sökord som du har i kampanjen – för det har du inga – utan genom genom att Google matchar sökningar med information om enskilda produkter du har i det produktflöde som du har kopplat till kampanjen och som finns i ditt Google Merchant Center-konto. Du kan emellertid använda negativa sökord för att förhindra att annonserna visas vid vissa sökningar, och lägga till remarketinglistor för att antingen höja eller sänka budet om det är en användare som finns på remarketinglistan som gör sökningen. Du kan använda manuell eller automatiserad budgivning, men då bara någon av dessa strategier: ROAS, eCPC, Maximera klick. Du betalar per klick.

Om du vill få fler samtal från potentiella kunder, och tycker det är onödigt att först skicka dem till din hemsidan, då har AdWords ett annonsformat som passar dig perfekt: samtalsannonser (call-only-ads). Istället för en rubrik innehåller de ditt telefonnummer och när användaren klickar på annonsen öpnnas nummerpanelen. Du betalar för det klicket. Du kan använda dessa annonser i kampanjundertypen ‘Samtalsannonser’, men det är också möjligt att använda in dem i andra typer av sökkampanjer.


Dynamiska sökkampanjer är en undertyp av vanliga sökkampanjer, som har de flesta egenskaperna gemensamt med en vanlig sökkampanj, med den stora skillnaden att man inte använder sökord för att trigga annonser, och att annonserna delvis skapas dynamiskt baserat på sökfrågan. Jag behandlar dynamiska sök-kampanjer mer ingående i ett senare avsnitt.

Det finns också två olika kampanjundertyper för appannonsering på Google: en för att få nya användare att installera din app, och en för att få användare som redan installerat den att använda den oftare, en typ av remarketing. Mer om dessa i avsnittet om appar (2.f)