Skapa målgruppper – listor

För att kunna nå användare som du redan varit i kontakt med behöver du en remarketinglista och det finns flera metoder för att skapa sådana beroende på hur du kommit i kontakt med dem. Och eftersom du kan ha kommit i kontakt med en användare på flera sätt kan hen också finnas på flera olika listor, skapade med samma eller olika metoder, men det är i princip inte något du kan veta eftersom listorna är anonymiserade. Laddar du upp emaillistor kan du förvisso se vilka mailadresser som finns på listan, men du får ingen data över hur ofta du når en specifik mailadress med annonser, eller om du alls gör det. Och du kan inte se om samma användare finns på en cookie-baserad lista.

Script på webbplatsen

Genom att lägga en snutt kod, ett script, på din webbplats som lägger cookies i användarens/besökarens webbläsare kan du enkelt låta systemet börja bygga remarketinglistor åt dig.

Du kan använda ett särskilt script som du hittar i AdWords-gränssnittet, eller det vanliga Google Analytics-scriptet. Du hittar AdWords remarketing script under målgrupper i det Delade biblioteket. Analytics-scriptet har du förmodligen redan på din webbplats och behöver endast göra en inställning i ditt konto så att det ger stöd för att skapa remarketinglistor. I respektive gränssnitt skapar du regler för när dessa cookies skall sättas och hur lång livstid dessa cookies skall ha.

vem-som

(Bild: skapa remarketinglista i AdWords)

Listorna är anonymiserade, du kan endast se hur många aktiva cookies de har, inte vilka användare som har dem, och förstås begränsade av att användare rensar sina cookies.

Mest avancerade regler för dina listor kan du göra i Analytics där du kan använda en eller flera av de många användardimensioner som systemet har för att skapa väldigt specifika målgrupper. Men tänk på att du måste ha minst aktiva 100 användare på din lista för att du skall kunna använda den i displaynätverket, och minst 1000 för att kunna använda den på sök.

Tänk också på att en cookies livslängd anger hur länge den skall finnas i användarens webbläsare, när livslängden är förbrukad raderas den. För vissa målgrupper vill du ha en väldigt kort cookietid, och även annonsera mot dem under en kortare period men kanske med hög intensitet; medan du för andra vill ha en lång cookietid (max är 540 dagar) och använda listan för att annonsera mot dem med vissa intervall (ett bra exempel på det är användare som gjort ett köp, som du särskilt vill annonsera mot vid reor eller produktlanseringar).

Laddat ner din app

Om du har en Android-app skapas remarketinglistor över användare som laddat ner din app automatiskt om du kopplar ditt AdWords- till ditt Google Play-konto. För att skapa listor med dina iOS-användare behöver du tagga din iOS-app, d.v.s lägga in extra kod i den. Det behöver du också göra om du vill ha en mer sofistikerad inriktning och segmentera dina listor för att till exempel nå användare som gjort något speciellt i appen eller kommit till en viss nivå. Du kan också skapa en lista genom att ladda upp en lista med mobila ID:n för att annonsera mot användare som har installerat din app men inte använder den aktivt.

Givit dig sin mailadress

Om en person har givit dig sin mailadress – offline eller online – så kan du lägga den på en lista tillsammans med andra mailadresser som du laddar upp till AdWords och som Google försöker matcha med olika Google-konton. Det behöver alltså inte endast vara Gmail-adresser, för många användare har angett en annan mailadress när de till exempel skapade ett konto för sin Androidenhet eller som återställningsadress för sitt Gmail-konto.

De adresser som kan matchas med ett Google-konto kommer att utgöra en remarketinglista. Vill du segmentera listorna kan du förstås ladda upp flera, med olika användare på. De här listorna är inte cookiebaserade och har därför ingen särskild livslängd, utan du behöver själv uppdatera dem för att se till att du fortfarande når en relevant målgrupp med dem. Att de inte har någon livslängd betyder också att om du använder en lista hela tiden, så kommer du att annonsera mot personerna på den listan hela tiden (även om AdWords säkert kommer att begränsa hur ofta din annons visas när de märker att användarna tröttnar på den).

‘Kundmatchning’ (Customer Match), som den här funktionen kallas, kan användas för annonsering på Google, YouTube och Gmail, men inte på andra webbplatser i displaynätverket (ännu).

Sett video eller interagerat med innehåll på din YouTube-kanal

Har du kopplat ett YouTube-konto till ditt AdWords-konto kan du, utan att implementera någon extra kod, skapa remarketinglistor med användare som tittat på en video på kanalen eller på annat sätt interagerat med din kanal.

listtyp

Dessa listor är också cookie-baserade och kan ha en livslängd på upp till 540 dagar. De kan också användas för remarketing i displaykampanjen, men inte med Gmail-annonser, och inte för sökannonering på Google.

Det finns inte ett direkt förhållande mellan med vilken metod en lista har skapats och i vilken kampanjtyp eller med vilket annonsformat den kan användas. En Kundmatch-lista kan användas både i sök-, display– & videokampanjer, och en lista baserad på interaktion med video-innehåll likaså.
Men det finns vissa begränsningar, i vilka kombinationer som kan göras, och begränsningar sätts även av hur många aktiva användare en lista har, för att användas på sök måste den till exempel ha minst 1000 st. Det finns ingen tabell över detta i Googles dokumentation, men du kan få en överblick över vad du kan göra med dina egna listor i det ‘Delade biblioteket’.

Google har ganska mycket regler vad gäller för hur man får skapa och använda remarketinglistor, de bör du läsa igenom. Tilläggas bör också att AdWords inte alls är den enda plattformen som använder remarketing, det är en ganska vanlig teknik som också går under namnet retargeting.
Men med tanke på hur omfattande och variationsrikt Googles nätverk är och att man själv äger flera av de största webbplatserna och plattformarna (sök, youtube, Play, Analytics, maps etc) så är det inget annat annonssystem som når upp till den räckvidd och finess med vilken man kan skapa remarketinglistor och nå användare som man kan med AdWords.