Video

Remarketing är också ett inriktningsalternativ i videokampanjer som precis i displaykampanjer även kan användas i kombination med andra inriktningsalternativ för att skapa snävare målgrupper. Men förutom att du kan använda TrueView-annonser så finns ytterligare unika egenskaper.

Ett av dem är att remarketinglistor kan trigga annonser vid sökningar på YouTube utan att du har sökord i annonsgruppen (det gäller förvisso även inriktningsalternativet Intressen, som diskuterades i kapitel 1.d)). Om användaren finns på listan kan en annons triggas oavsett vad hen söker efter. Det är förstås Discovery-annonser som visas i sådana fall, eftersom endast de kan visas vid sökningar på YouTube. Men både Discovery- och Instream-annonser kan visas när användaren är på kanal- eller visningssidor på YouTube eller andra sidor i videonätverket.

Om du är ehandlare och har implementerat kod för dynamisk remarketing på din webbsida samt har ett produktflöde i Google Merchant Center så kan du också visa videoannonser med produktkort i som uppdateras automatiskt baserat på vilka produkter användaren besökt på webbplatsen.