Sök

Remarketing kan användas både i vanliga sökkampanjer samt och shopping– och DSA-kampanjer. Det kan användas för att begränsa den annonseringen, så att annons endast triggas för personer som har en aktiv remarketingcookie, finns på en ‘Kundlista’ eller annonsörens app installerad. Man kan också använda dem för att justera bud för dessa målgrupper. Men remarketinglistor kan inte allena trigga en annons i en sökkampanj, för det krävs i vanlig ordning sökord, dynamisk autoinriktning (DSA) eller ett flöde för shoppingannonser.

Under fliken ‘Målgrupper’ i kampanjen kan annonsören applicera en vald remarketinglista och använda inställningen ‘Inriktning & bud’, om hen vill att sökorden endast skall kunna trigga annonserna när det är en person som finns på listan som gör sökningen, eller ‘Endast bud’ om hen endast vill öka eller sänka budet med en viss procent om det är en person som finns på listan som gör sökningen.

malgruppsok

Det vanligaste är att man höjer eller sänker budet för användare som finns på listan, och det kan göras mot bakgrund av lite olika – i bästa fall faktabaserade – teorier. I vissa fall vill man inte visa annonser för användare på en lista, till exempel för att de redan konverterat och det inte är värdeskapande att få dem till webbplatsen igen. I dessa fall skriver man ned budet med 100%, eller mindre om man tycker att det har ett visst, men inte så högt, värde att få in dem dem till webbplatsen igen.
Vanligare är emellertid att man höjer budet, till exempel om man har en lista med tidigare kunder på, och idéen är då att dessa både är mer benägna att klicka på annonsen och att konvertera på webbplatsen (och/eller lägger större ordrar) och att det därför finns ekonomiskt utrymme att betala mer per klick för dem. Man skulle också kunna argumentera för motsatsen, att eftersom de ändå är så klick- och köpbenägna så behöver man inte betala så mycket för dem och alltså kan sänka budet.

Det är ovanligare att man använder ‘Inriktning & bud’ eftersom den begränsar annonseringens räckvidd starkt. Men ett vanligt fall är att man nyttjar den möjligheten i annonsgrupper med sökord som är mer generiska eller är i bredare matchningsalternativ än sökorden i övriga sökkampanjer.

Om man till exempel endast säljer träleksaker kan man i en annonsgrupp med ‘Inrikting & bud’ som använder en lista med trogna kunder använda sökord som +leksaker, eftersom man tror att dessa användare har tillräckligt hög konverteringsgrad och ordervärden för att det skall vara värt det.

Men med lite uppfinningsrikedom kan man använda remarketing för sök (RLSA, remarketings lists for search ads, som det också kallas) i andra syften och situationer. Till exempel för att se hur många av ens besökare eller kunder som också gör sökningar efter konkurrenternas varumärke.

I sökkampanjer av undertypen ‘Kampanjer för appengagemang i söknätverket’ behöver man inte applicera någon lista, systemet känner på egen hand av om en användare har appen installerad. Men annonserna begränsas inte till att visa annonser för användare som redan har din app installerad, utan de kan också visas när någon som inte har det gör en sökning. Annonserna kan djuplänkas till olika delar av appen, och eftersom annonser och sökord båda ligger i annonsgrupper kan du till exempel skicka dem som söker efter barnaktiviteter göteborg till just sidan om detta i din app, det som söker efter karta över göteborg till sidan med karta, och så vidare. Kampanjtypen fungerar för tillfället endast för  Android-appar.