2.i Remarketing

Remarketing är förmodligen en av de mest använda såväl som mest missförstådda och underutnyttjade funktionerna i AdWords-plattformen.

Många tror felaktigt att remarketing är en typ av annonser, eller att remarketing endast kan utföras medels ett visst annonsformat. Likaså är det en vanlig missuppfattning att remarketing endast kan användas vid displayannonsering, för att nå tidigare webbplatsbesökare (och endast dem) och att man vid nyttjandet av remarketing nödvändigtvis måste visa annonser ofta för dem man riktar sig mot, så att de känner sig ‘jagade’ och blir irriterade.

Remarketing kan användas på dessa sätt, men också på många fler och i många olika kombinationer av annonsformat, kampanjtyper och målgrupper.

Låt mig koka ner det till denna enkla definition:

remarketing är en metod att nå användare som man redan varit i kontakt med

Det är alltså en inriktningsmetod, och mot bakgrunden av den kunskapen kan vi se närmare på de tekniska förutsättningarna för hur man kan nå just den målgruppen (eller målgrupperna, eftersom vi också kan segmentera dem), på vilka nätverk och med vilka annonsformat.

Och begränsningarna är få, möjligheterna stora, faktum är att du kan använda remarketing:

  • med alla kampanjyper (med undantag för universella appkampanjer)
  • med alla annonsformat (möjligtvis med något undantag jag inte känner till)
  • på alla nätverk (sök, display, video)
  • för att nå användare som har besökt din webbplats eller sett en video du har på YouTube eller givit dig sin mailadress eller laddat ner din app
  • med ett frekvenstak och andra metoder för att begränsa under hur lång tid man visar annonser för dessa användare och hur ofta man gör det

Det finns vissa begränsningar i vilka kombinationer man kan göra – man kan till exempel inte nå användare som besökt webbplatsen med Gmail-annonser – men de är relativt få. Så istället för att gå igenom alla möjliga kombinationer kommer jag att fokusera på vilka tekniker det finns att skapa remarketing-målgrupper och hur man kan nytta dem i olika kampanjtyper i syfte att nå specifika mål. Annonsformat, budstrategier och andra funktioner och egenskaper som tillhör en kampanjtyp får stå i bakgrunden just eftersom de bestäms av kampanjtypen, inte av remarketing som inriktningsmetod.