Videokampanjer

Även i videokampanjer kan man använda sig av appannonser, men inte i samma format som displaykampanjerna. Man skapar en kampanj av undertypen ‘Mobilappsinstallationer’ och kan i den lägga såväl InStream- som Discovery-annonser. Enda skillnaden mellan dessa och vanliga videoannonser är att de tillfogas en nedladdningslänk för appen, både bredvid videon och i slutet av den, och man kan inte lägga till någon ‘medföljande banner’.

Man kan inte heller välja att visa annonserna vid sökningar på YouTube. Det finns två budstrategier att välja mellan: CPV och CPA, men man betalar alltid per uppspelning och en sådan räknas på samma sätt som i en standardvideokampanj: vid 30 sekunder uppspelning eller när videon tar slut om den är kortare, eller om man klickar på ett element som hör till annonsen. Appen läggs till på kampanjnivå, inte i annonsen/videon, så man behöver flera kampanjer om man har flera appar.