Displaykampanjer

När du annonserar i andras appar kan du förstås göra det för din egen app, i syfte att få fler nedladdningar. Men det är inte nödvändigt, utan dina annonser som visas i andra appar kan lika gärna skicka trafik till din webbplats och ha andra mål med annonseingen, såsom att få fler kunder att ringa dig, handla i din webbshop, besöka din hemsida eller helt enkelt bara se din annons. Och du har många annonsformat att välja mellan i sådana fall: video- eller textannonser, samt statiska eller rörliga bildannonser av olika storlekar.

Appar är en del av Googles displaynätverk och du kan därmed nå dem genom att skapa en vanlig displaykampanj, välja dina inriktningar och lägga till annonser. Antalet appar är så stort och varierat (du når både Android och iOS!), och folk använder dem så frekvent, att om du inte gör något för att aktiva förhindra att din annons skall synas i appar, eller endast lägger till annonsformat som inte kan visas i appar, så kommer annonserna nästan med säkerhet att visas där.

Många annonsörer har emellertid märkt att Google är tämligen dålig på att matcha ett inriktningsalternativ med en apps typ och innehåll, och att man kan få många klicka av låg kvalitet och förmodligen stora mängder felklick på annonser i appar. Vill man inte visa annonser i appar alls, lägger man till adsenseformobileapps.com som en utesluten placering i sin kampanj.

uteslutna

(Bild: lägg till utesluten placering i annonsgrupp)

Andra annonsörer har hittat enskilda apper eller kategorier av appar som har hög relevans och träffsäkerhet för dem och väljer därför att medvetet endast synas i dessa, att höja buden för dessa placeringar, anpassa annnonsernas utseende och budskap för dem, och så vidare.

Undertyper: Annonser i mobilappar & Mobilappsinstallationer

För att visa annonser i appar oberoende av vilka kategorier apparna tillhör så kan man använda något av de vanliga inriktningsalternativen i en displaykampanj. Vill man däremot nå appar i en viss appkategori, så behöver man skapa en displaykampanj av undertypen ‘Annonser i mobilappar’.

En sådan kampanj kan bara visa annonser i mobila enheter (mobiler, surfplattor), och man kan välja om man vill visa dem i enheter med särskilda operativsystem, samt välja specifika appar man vill synas i. Detta skiljer den inte från vanliga displaykampanjer. Det gör däremot att man kan välja specifika kategorier av appar att synas i, vilket gäller både Android- och iOS-appar. Den här kampanjundertypen är emellertid lite begränsad gällande vilka andra inriktningsalternativ man kan använda, ämne och sökord finns inte som alternativ.

placeringar

Man kan också skapa en displaykampanj med målet ‘Mobilappsinstallationer’, och den enda skillnaden med undertypen ‘Annonser i mobilappar’ tycks vara att man i typen ‘Mobilappsinstallationer’ endast kan använda ‘Annonser för appinstallation’ (eller ‘Annonser om app/digitalt innehåll’ som de också kallas). Men det kan man göra i undertypen ‘Annonser i mobilappar’ också, och dessutom använda andra annonsformat där om man vill, så jag kan inte se något bra skäl till att välja en displaykampanj med målet ‘Mobilappsinstallationer’ då man bara begränsar sig själv.

För alla dessa app-specifika kampanjtyper (eller mål) kan du använda manuell CPC eller CPA som budgivningsstrategi. Medan du för en vanlig displaykampanj har många fler val.

Remarketing & Engagemang

Vill man nå användare som har varit på hemsidan, finns i kundregistret (med funktionen Kundmatchning) eller redan installerat ens app, så kan man använda sig av remarketing som inriktingsalternativ i någon av nämnda kampanjtyper.

Men man kan också skapa en displaykampanj med målet ‘Engagera med din mobilapp’ och då har man en kampanj utformad för och begränsad till just detta. Å andra sidan får man i en sådan kampanj tillgång till ett unikt annonsformat som kallas ‘Interaktiva appanonser’ med vilket du kan djuplänka in till specifika delar av din app (vilket dock kräver att du taggar appen för att kunna definiera händelser i appen som specifika konverteringar). Du kan också inrikta dig på användare som har laddat ned din app inom en viss tidsperiod, är intresserade av andra specifika typer av appar, och göra kombinationer med olika inriktningsalternativ.

Man kan förledas att tro att annonser för app-installation eller app-engagemang bara visas i andra appar. Men så är inte fallet, utan de här annonserna kan även visas på andra typer av placeringar i displaynätverket: på webbsidor och i videor (även på Google som vi skall se nedan, men då förstås inte bildannonser och inte via en displaykampanj).

Du kan använda vanliga text- eller bildannonser när du skall marknadsföra en app, och länka den till din apps sida i respektive appbutik (eller någon annanstans, men du får säkert högst konverteringsgrad om du länkar till butiken).

Men fördelarna med att använda särskilda appannonser är många. Till exempel är de kopplade till en specifik app i en specifik appbutik och systemet kan därmed känna av vilken annons det skall visa för en användare baserat på vilken typ av mobiltelefon hen använder. Du kan också utesluta annonsering för surfplattor direkt från annonsen. Och om det är en textannons kommer appens ikon, en nedladdningsknapp och annan information (som betyg och pris) visas i annonsen automatiskt.

freemmostation

(Bild: appannons på YouTube)

lista-med

(Bild: appannons på webbsida)