Sökord & andra inriktningar

Sökorden som du använder i sök-kampanj hittar du under fliken ‘Sökord’ och sökord och andra inriktningar för displaykampanjer hittar du under fliken ‘Display-nätverket’ där det finns underflikar för vardera inriktningsalternativ.

Under ‘Sökord’ i sök-kampanjer finns också en knapp för ‘Söktermer’, med vilken du kan köra en söktermsrapport för ett eller flera av dina sökord (liksom du även kan under ‘Dimensioner’-tabben), och en knapp för ‘Negativa sökord’ som visar dig alla negativa sökord uppspaltat per kampanj och annonsgrupp.

Om du har alla dina sökord i exakt matchning behöver du i princip aldrig köra söktermsrapporter eller lägga till negativa sökord. Men det har du knappast och just dessa funtioner är några av de mest användbara i AdWords och viktiga hjälpmedel för att optimera dina sökordskampanjer.

Använd segment, kolumner, grafen och filter för att hitta sökord som du kan ta bort, begränsa med negativa sökord, lägga i andra matchningsalternativ, sätta andra bud för, eller lägga i egna kampanjer eller annonsgrupper som har inställningar i vilka de kan prestera bättre.

Vad gäller inriktningarna i displaykampanjer är det betydligt svårare att se hur en enskild inriktning presterar, dels på grund av att de ofta används i kombination med andra inriktningar. Dels för att Google inte är så tydlig med hur reglerna för och matchningen med användare och placeringar för olika inriktningar ser ut. Dels för att displaynätverket till sin natur är så overhört omfattande och variationsrikt.

Inte minst därför är konverteringsdata helt nödvändigt för att man skall kunna göra en kvalificerad analys av displayannonsering. Och du bör förstås lägga till kolumner för konverteringar för att se vilken CPA och ROAS som olika annonsgrupper har. Vill du se aggregerad data, exempelvis CPA för en inriktningsmetod som används i flera annonsgrupper, så väljer du översiktsvyn (se bild nedan).

amnen

Och vill du se aggregerad data för ett specifikt sökord eller en placering som finns i flera annonsgrupper, så kan du filtrera fram den datan. Det går emellertid inte att göra för alla inriktningsmetoder (jag har ingen aning om varför).

Vad gäller annonsgrupper som använder inriktningsmetoderna sökord och ämne, som gör matchning med placeringar (webbsidor, video, appar), så bör du titta på var de har placerats genom att klicka på ‘Placeringar’ (där visas alltså både placeringar du valt och sådana som systemet eventuellt valt åt dig: hanterade respektive automatiska). Den rapporten kan vara monstruöst lång och väldigt tidskrävande att gå igenom om man skall kolla upp alla enskilda placeringar – att slippa gå igenom den är ett bra skäl att använda konverteringsdata – men den kan ge dig inblick i vilka matchningar Google gjort baserat på de inriktningar du valt.

Eftersom ‘Intresse’, ‘Remarketing’ och ‘Demografi’ matchar annonser med användare finns ingen liknande rapport för att utvärdera dessa inriktningar. Allt du har att utgå ifrån i det fallet är din konverteringsdata.

Det är inte lätt att analysera displaykampanjer med många och breda inriktningar.  Men använd segment, kolumner, grafen och filter för att hitta placeringar du kan utesluta, inriktningar som du kan ta bort, göra andra kombinationer med, sätta andra bud för, eller lägga i egna kampanjer eller annonsgrupper som har inställningar i vilka de kan prestera bättre.