Kolumner, segment, grafer & dimensioner

När du klickar på en menyflik längst upp i ditt AdWords-konto så kommer du till en vy som innehåller en tabell med data för det du valt att se. Om du till exempel klickar på fliken ‘Sökord’ ser du en tabell med sökord, ett per rad, och kolumner för visningar, klick, kostnad etc. Det finns drygt tio sådana flikar samt i vissa fall underflikar (‘inställningar’ visar inte data utan endast kampanjinställningar, den har å andra sidan underflikar för data över budjusteringar).

Tabellkolumnerna som visas i vyn är förvalda och kan ändras. Beroende på vilken vy du valt finns det omkring ytterligare femtio kolumner att lägga till, och du kan även skräddarsy egna med funktionen ‘anpassade kolumner’.

vaij

(Bild: anpassning av kolumner för kampanjvyn)

Vill du se hur ett nyckeltal, exempelvis över klick, fördelar sig på olika dimensioner kan du välja att segmentera den ytterligare medels fliken ‘Segmentera’ som sitter bredvid kolumnhanteraren. På den första bilden nedan ser du vilka segment du har att välja mellan i i kampanjvyn (de skiljer sig inte mycket mellan olika vyer). På den andra bilden ser du att segmentet ‘Enhet’ har lagts till och visar klickdata för en kampanj.

segmentera
summa

Vill du se hur ett visst tal förändrats över tid kan du välja att lägga en graf för detta, med möjlighet att skifta mellan olika tal och visa utvecklingen för två variabler samtidigt.

På bilden nedan ser du en graf som visar antal klick samt CPC per dag i kampanjvy, som du valt med knapparna just ovanför grafen. Du ser där också knapparna för att välja kolumner och segment.

alla-kampanjer

Vissa saker kan du inte se i någon av de vanliga vyerna utan endast hitta under fliken ‘Dimensioner’. Klicka på den och du får data för hela kontot, en enskild kampanj eller en annonsgrupp, beroende på vilken nivå du du befinner dig på.

Med knappen ‘Visa:’ längst ut till vänster väljer du vilken dimension du vill se. Det finns en rad mycket olika dimensioner att välja mellan, som du ser på bilden. Några av dem – söktermer och geografi – kan du också få fram genom att segmentera, men de flesta finns endast i dimensionsvyn. Det går också att ändra kolumner för dessa tabeller, men inte att segmentera dem.

visa-dag

Nu vet du på vilka sätt du kan både aggregera data på olika nivåer och bryta ner den i olika aspekter (och använder du Google Analytics så kan du tillämpa ytterligare dimensioner, det får emellertid avhandlas i en bok om det verktyget). Men denna kunskap räcker förstås inte för att du skall kunna optimera ditt konto. Du måste också veta vad du kan ändra och var du kan göra det. Du kommer att känna igen en del av det som sägs nedan, men en repitition skadar säkert inte. För att underlätta lägger jag också in kommentarer om vilket analysverktyg i AdWords du kan använda för att hitta data att grunda ändringarna på.