Kampanjinställningar

På kampanjnivå kan man göra inställningar som rör:

 • geografi och språk – välj ett eller flera geografiska områden och språk
  Du hittar rapporter över geografi under ‘Dimensioner’ men information om användares språk finns inte i AdWords. Det finns emellertid en sådan rapport i Analytics.
 • enheter – desktop, mobil, surplatta, vilket i en displaykampanj innebär att man kan välja att visa annonsera endast i vissa typer av enheter eller med vissa operativsystem, och i alla kampanjtyper att man kan justera bud per enhetskategori.
  Tillämpa segment för att se data för olika typer av enheter.
 • nätverk – sökparter i sökkampanj, YouTube-sök och videonätverket i videokampanj

Tillämpa segment för att se data för olika typer av nätverk.

 • tid – timma för alla dagar i veckan
  Data för tid får du fram genom att tillämpa segment, och under ‘Dimensioner’.
 • annonsvisning – hur annonser roterar inom en annonsgrupp, hur visningar sprids över dagen och (endast i video- & displaykampanjer) hur frekvent de kan visas för en användare
  Jämför fördelningen av annonsvisningar inom enskilda annonsgrupper för att utvärdera rotation. Lägg till kolumner för ‘Räckvidd’ för att se hur ofta annonser visats för enskilda användare (endast display– och videokampanjer).

 • uteslutningar av visningar i vissa typer av innehåll (endast videokampanpanjer)
  Placeringsrapporten under fliken ‘Displaynätverket’ visar var dina annonser visats.

Det finns ytterligare inställningar att göra på kampanjnivå, men de kan antingen inte alls eller i mycket begränsad mån användas i optimeringssyfte.