Bud

Bud har nämnts flera gånger i det här kapitlet redan, men förtjänar ett eget stycke eftersom det är en central del av optimeringen, på många sätt enklare och effektivare att använda sig av än att ändra annonser eller göra nya kombinationer av inriktningar. Åtmintsone på kort sikt.

Bud kan som bekant sättas på annonsgruppsnivå, då som ett förinställt bud vilket används av sökord och inriktningar i annonsgruppen som inte har ett eget bud. Har man få eller väldigt lika sökord i en annonsgrupp kan man ofta nöja sig med ett annonsgruppsbud, men har man fler sökord i en annonsgrupp och ser att de har olika CPA eller ROAS så bör man lägga andra bud på sökordsnivå.

I en annonsgrupp som använder flera inriktningsmetoder kan bud i kronor och ören endast sättas på annonsgruppsnivå och anpassas för en (1) inriktningsmetod. Om du exempelvis har en annonsgrupp som inriktar annonserna genom att använda en kombination av ämne, intresse och placering och har ett annonsgruppsbud på 10 kr, så kan du ändra budet till, låt säga, 5 kr för antingen ämne, intresse eller placering på en lägre nivå, men du kan inte sätta olika bud för vardera av dem. Detta kallas ‘Anpassade bud’.

Men du kan göra olika budjusteringar i procent av annonsgruppsbudet för flera inriktningar samtidigt. Det är avancerade tillämpningar som lägger lager på lager och förmodligen används av väldigt få annonsörer. Jag föredrar också att undvika dem.

Budjusteringar (i procent) kan också göras för enheter (desktop, surfplatta, mobil), timme i veckan och geografisk plats på kampanjnivå; för enheter även på annonsgruppsnivå, där man i display– och videokampanjer också kan göra en budjustering för placeringar som kategoriseras som ‘Bästa innehållet’, vilket enligt Google är “innehåll som enligt vårt system är mer populärt, har fler visningar per dag och får mer trafik och större tittarengagemang.”

I sökkampanjer kan man som bekant också använda remarketinglistor och då göra budjusteringar som läggs på budet för det sökord som triggar annonsen. Det görs under fliken ‘Målgrupper’ i toppmenyn.