3.e Segment & dimensioner

Det finns många sätt att optimera sin AdWords-annonsering, många aspekter att ta hänsyn till och ställen eller detaljer att ändra. I tidigare kapitel har jag lyft fram många av dessa och nu är tillfället för en snabb repitition och sammanfattning. Men först några ord om analys och optimering i allmänhet.

Optimering kan förstås ske i flera skeden och mot olika mål. Alla företag optimerar inte (alltid) för vinst eller konverteringar, utan kan använda sig av nyckeltal som ‘räckvidd’ eller ‘interaktion’. Vad man har för mål och väljer att optimera för påverkar förstås vilken av alla inställningar man bör välja att göra ändringar av. Och även för företag som har som yttersta mål att öka sin intäkt, antal konverteringar eller sin vinst, är det rationellt att bryta ner mål och nyckeltal i flera och fokusera på ett delmål i taget. Att försöka öka vinsten i en viss geografisk region betyder inte att man uteslutande bör fokusera på budgivningen där, utan det kan vara minst lika viktigt att optimera annonser i syfte att få högre CTR och lägre CPC, för att ta ett exempel.

För att veta var det finns möjligheter till optimering behöver man göra en analys. Det finns mängder av mjukvaror på marknaden som både kan hjälpa till att samla in data för analys och underlätta en analys genom att tillhandahålla rapporteringsverktyg.

Men om vi håller oss till vad Google kan erbjuda så är det famförallt två: verktyg och rapporter som hör till AdWords, samt Google Analytics (nämnas bör också det nyligen släppta Firebase för appannonsörer).

I båda dessa verktyg finns fantastiska möjligheter att hacka, skära och borra sig in i kopiösa mängder av data. Genom att segmentera, kombinera och anpassa kan man skapa hundratals olika typer av rapporter med fokus på olika aspekter av sin annonsering. Så det är i regel inte bristen på data som utgör den främsta utmaningen, utan förmågan att veta hur och var man hittar den mest intressanta datan och därigenom erhåller kunskaper som man kan använda för att optimera sin kampanjer.