API, script & regler

Om man inte vill använda de automatiserade funktioner som är inbyggda i AdWords, eller inte tycker att de täcker ens behov, så finns flera möjligheter att skapa egna regler och applikationer för att hålla koll på och automatisera funktioner.

Man kan göra det på tre olika sätt:

  • bygga egna applikationer som programmatiskt kan interagera med AdWords-servern via dess API. Sådana applikationer kan till exempel interagera med andra system (exempelvis lagersystem) och baserat på ändringar i dem uppdatera annonser eller bud. Man kan också skapa enklare funktioner, för till exempel rapportering. Men oavsett så krävs jämförelsevis mycket resurser för det och särskilda tillstånd för att interagera via API:et.

  • använda funktionen ‘AdWords-script’ som finns tillgänglig i alla konton och inte kräver särskilda tillstånd och betydligt mindre utvecklingsresurser (kunskaper om AdWords och Javascript räcker egentligen).
    Jag har – tillsammans med en programmerare, eftersom jag själv inte kan skriva Javascript – utvecklat omkring femtio olika script som automatiserar olika funktioner, vissa väldigt enkla och rutinartade, andra med hög grad av komplexitet. Ett exempel på ett script som utför en enkelt åtgärd är det som varje natt kollar om det finns någon kampanj som inte spenderade någonting föregående dag. Det är förstås en varningsfunktion som också kan konfigureras att kolla hela konton istället för enskilda kampanjer, och andra belopp än 0 kr. Ett exempel på ett mer avancerat script är det som letar fram sökord som triggat annonser vid minst fyra olika sökfrågor under senaste trettio dagarna (antalet sökfrågor och tidsperioden kan enkelt ändras), något som förstås kan göra i Excel, men som blir oerhört mycket enklare att utföra via AdWords-script, och dessutom kan schemaläggas och automatiseras så att jag får ett email skickat till mig med en rapport varje gång scriptet körts.

  • skapa regler för att skicka meddelanden eller göra ändringar i AdWords-gränssnittet. Automatiska regler är en funktion som finns i flera kampanjtyper och på olika nivåer (kampanj, annonsgrupper, annons, sökord, inriktningsalternativ) med vissa variationer. Med tanke på det och att du både kan sätta upp regler för när ändringar skall göras och/eller du skall få ett meddelanden skickat till dig så är det ett kraftfullt verktyg. Bilden nedan visar exempel på regler du kan sätta upp:

automatiskit
atgard

Huruvida du lyckas med automatiseringen, om den hjälper dig att uppnå dina mål snabbare och effektivare än du själv skulle kunna, beror emellertid inte endast på maskinerna och algoritmerna som exekveras i dem. Det beror lika mycket på dig och på faktorer utom din och Googles kontroll.

Till exempel kan kontostrukturen vara avgörande för hur väl automatiserade budgivningsstrategier fungerar; väder, säsongsvariationer och modetrender påverkar alltifrån CTR till konverteringsgrad; konkurrenters agerande kan förstås också förändra förutsättningarna på sätt som gör att de automatiserade funktionerna börjar prestera sämre – och så vidare.

Om det är en regel som är beständig vad gäller automatiseringen är det att den aldrig kan bli fullkomlig. Du kan aldrig sätta AdWords på autopilot, utan måste alltid hålla ett vakande öga, regelbundet läsa av dina KPI:er och göra manuella justeringar.