3.f Arbetsdelning & automatisering

Att bygga upp, ha koll på och optimera ett AdWords-konto kan vara väldigt tidskrävande. I synnerhet när man inte jobbar med det dagligen och inte vet var man hittar alla funktioner och hur man tar fram underlag för analys eller gör ändringar på snabbast sätt.

Det är en enorm skillnad i hur snabbt och effektivt en van AdWords-användare jobbar jämfört med någon som just börjat bekanta sig med systemet eller någon som inte spenderar tillräckligt med tid med det för att ha i bakhuvudet var saker finns och rutiner för hur man gör snabbast.

Men även vi som har bra koll på funktioner och kan arbeta jämförelsvis snabbt vill förstås alltid bli ännu snabbare. Vi vill inte bara få datan snabbt, vi vill också att den skall vara förpackad på ett sådant sätt att det som är intressant sticker ut framför våra ögon, så att vi direkt kan se vad som måste åtgärdas och hur det skall göras. I den bästa av världar slipper vi både göra analyserna och ändringarna själva, utan överlåter det åt maskiner som jobbar snabbare, effektivare och smartare än vi själva kan.